Đấu Phá Thương Khung Chi Ngàn Năm Thay Đổi

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tiền Truyện (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Người Qua Đường Giáp Ất Bính Đinh Mậu | Lộ Nhân Giáp Ất Bính Đinh Mậu | 路人甲乙丙丁戊

Đồng Nhân - Cải Biên : #Đấu Phá Thương Khung

Tags :

Từ Đôrêmon Bắt Đầu

Tình trạng: Nguyên Bản (C110)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Hắc

Đồng Nhân - Cải Biên : #Doraemon #Đấu Phá Thương Khung #Highschool Of The Dead | Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục #Thám Tử Lừng Danh Conan #The Conjuring

Tags :

Trò Chơi Luân Hồi

Tình trạng: Nguyên Bản (C195)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Tiếu Diện Tà Thần

Đồng Nhân - Cải Biên : #Đại Chúa Tể #Đấu Phá Thương Khung #Hoành Tảo Hoang Vũ #Thần Khống Thiên Hạ #Toàn Chức Pháp Sư

Tags :