Tối Cường Đại Sư Huynh

Tình trạng: Nguyên Bản (C1987)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Văn Hiên Vũ | 文轩宇

Đồng Nhân - Cải Biên : #7 Viên Ngọc Rồng | Dragon Ball #Akame ga Kill #Bleach | Tử Thần #Claymore #Hải Tặc Vương | Vua Hải Tặc | One Piece #Highschool Of The Dead | Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục #Hỏa Ảnh | Hokage | Naruto #Kim Dung Truyện #Phong Vân #Song Long Đại Đường #Thần Điêu - Xạ Điêu #Thiên Long Bát Bộ #Tiếu Ngạo Giang Hồ #Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Tags :

Đại Đường Phong Lưu Ký

Tình trạng: Nguyên Bản (C236)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cực Phẩm Cục Đá | Cực Phẩm Thạch Đầu | 极品石头 #Đường Bất Công | Đường Không Công | 唐不攻

Đồng Nhân - Cải Biên : #Song Long Đại Đường

Tags :

Vô Hạn Chuyển Kiếp Chi Chiết Hoa Lạc

Tình trạng: Nguyên Bản (C443)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Phóng Đãng Mà | Lãng Đãng Nhi | 浪荡儿

Đồng Nhân - Cải Biên : #Song Long Đại Đường #Tần Thời Minh Nguyệt #Thần Điêu - Xạ Điêu #Thiên Long Bát Bộ #Tru Tiên

Tags :