Tru Tiên Phong Lưu Hậu Cung Chi Tiểu Phàm Trọng Sinh

Tình trạng: Nguyên Bản (C179)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cây Gậy Bọn Tây | Bổng Bổng Mao Tử | Bổng Bổng Bọn Tây | Ca Tụng Ca Tụng Mao Tử | 棒棒毛子

Đồng Nhân - Cải Biên : Tru Tiên

Tags :

Vô Hạn Xuyên Việt Hậu Cung

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Thiên Địa 23 | 天地23

Đồng Nhân - Cải Biên : Đấu La Đại LụcThiên Long Bát BộTiên Kiếm Kỳ Hiệp TruyệnTru TiênWagaya no Oinari-sama

Tags :