Từ Đôrêmon Bắt Đầu

Tình trạng: Nguyên Bản (C110)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Hắc

Đồng Nhân - Cải Biên : #Doraemon #Đấu Phá Thương Khung #Highschool Of The Dead | Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục #Thám Tử Lừng Danh Conan #The Conjuring

Tags :

Ta Vị Diện Hành Trình

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Thanh Y Thương | Áo Xanh Thương | 青衣殇

Đồng Nhân - Cải Biên : #7 Viên Ngọc Rồng | Dragon Ball #Chữ Số Bảo Bối #Code Geass #Fate/Zero #Saint Seiya #Thám Tử Lừng Danh Conan #Thần Kỳ Bảo Bối | Pokemon #Ultraman Dyna

Tags :

Shinichi Kudo Nhật Bản Hậu Cung

Tình trạng: Nguyên Bản (C215)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bắc Đẩu Tinh Tư | Bắc Đẩu Tinh Ti | Sao Bắc Đẩu Tư | 北斗星司

Đồng Nhân - Cải Biên : #Thám Tử Lừng Danh Conan

Tags :