Đốt Yêu Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phần Yêu Lục
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C010)
Tên tiếng trung: 焚妖录

Tác giả: Vạn Cách (万格)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment