Hi Mỹ Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đùa Mỹ Đồ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Le_O

Nội dung: Vu thuật truyền nhân lưu lạc thế giới, thân mang theo một trương còn sống mệnh họa, mà hắn nhiệm vụ thứ nhất dĩ nhiên là muốn đi tìm <Dâm Nữ Chi Hồn>

Hương diễm vu thuật con đường trải qua, mạo hiểm Kỳ Môn tranh đấu, khắc cốt minh tâm ân oán tình cừu.

Tô Sảng là vu thuật đại sư đệ tử, hắn phụng sư mệnh đến toàn bộ thế giới các nơi du lịch, dùng tu luyện trong sư môn chí bảo《Đùa Mỹ Đồ》

《Đùa Mỹ Đồ》là một trương quỷ dị cổ họa, sẽ yêu cầu chủ nhân đi tìm kỳ quái tài liệu.

Tô sảng tại một lần lại một lần thu thập tài liệu trong quá trình, gặp các loại bất đồng loại hình mỹ nữ, hơn nữa bởi vậy tiến nhập môn phiệt, quyền quý, gia tộc yêu hận tình cừu, hắn cùng với bên người hồng phấn tri kỷ cùng một chỗ, dần dần bài trừ sở hữu tất cả âm mưu, hơn nữa thành tựu chính mình vu thuật cảnh giới cao nhất

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment