Dục Bãi Bất Năng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Muốn Ngừng Không Thể
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 欲罢不能

Tác giả: Vân Dật Phong Trần (云逸风尘)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn từng là nộ sư đặc chủng đại đội chiến đấu huấn luyện viên, sau lại trở thành Quốc An tuyệt mật bộ môn — đặc công tám chỗ vương bài hãn tướng! Giết chóc không ngớt, huyết tinh ngày nhiều!

Cuối cùng lại để cho người khác mệt mỏi tâm mỏi mệt, công thành lui thân, muốn tìm cái kia bình thản sinh hoạt!

Nhưng, cây muốn lặng gió chẳng ngừng! Người muốn ngừng lại không thể!

Đô thị đặc sắc đập vào mặt, hãn tướng cuối cùng nếu nhấc lên gợn sóng!

Khát nước ba ngày, bổn ý chỉ lấy một hồ lô, không biết làm sao một hồ lô hai hồ lô ba bốn hồ lô…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment