Dục Vọng Chi Hải

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhất Tòa Thành Thị Thành Phần Tri Thức Ý Loạn Tình Mê
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Mễ Lạp
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đến từ chính nông thôn mã ao nhỏ tại cuộc sống mình cái thành phố kia lý, chu toàn cho mình thích hòa yêu chúng nữ nhân của mình trong lúc đó.

Hắn cùng bọn họ có yêu, có hận, có kích tình, cũng có dục vọng.

Đây là phát sinh ở hiện tại cũng dặm một người bình thường thành phần tri thức người của sinh trăm vị.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment