Dục Y Sám Hối Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 欲医忏悔录

Tác giả: Giang Hồ Loạn (江湖乱)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bể dục vô biên, thầy thuốc cũng thế…

Vạch trần y dược ngành sản xuất trùng trùng điệp điệp tấm màn đen, thấu thị Bạch Y thiên sứ ở sâu trong nội tâm…

Tác giả trịnh trọng thanh minh: Quyển sách hoàn toàn hư cấu, thỉnh chớ dò số chỗ ngồi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Dục Y Sám Hối Lục
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment