Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C243)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Đàng Hoàng Tiểu Đường
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân sinh bách thái: Đây là một tiểu tử nghèo cùng phú nhị đại ở giữa cùng chết; lại một cái có yêu có hận tuổi trẻ tiểu tử cùng phú bà ở giữa giao dịch đấu tranh, đối mặt phú nhị đại hắn có thể bất khuất, người thủ hộ kia một tia tôn nghiêm, nhưng đối mặt phú bà đột kích, hắn có thể để ở hấp dẫn sao?


Xinh đẹp hoa hậu giảng đường, xinh đẹp nhân. Thê, văn tĩnh lão sư, cay cú mỹ. Cảnh cùng với tương lai chuẩn trượng. Mẫu. Nương, mỗi một nữ nhân đối với hắn lại là nhất khảo nghiệm, nhưng mà, vì sinh tồn, vì bảo vệ kia một tia yêu, hắn không thể không chìm. Luân tại thục. Nữ giao.

Đổi trung đảm đương chiêu bài, không thể không trái lương tâm bắt xinh đẹp nhân. Thê làm giao dịch lợi thế, không thể không đem xinh đẹp lão sư chém ở dưới ngựa, không thể không đem kia vị cay mười phần mỹ nữ cảnh. Hoa chế. Phục. Tàng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Dưới Bóng Đêm Phía Sau Màn Giao Dịch: Đổi Yêu

Add Comment