Dương Dã Hệ Liệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dương Dã Phong Lưu Hậu Cung Hệ Liệt
Dương Dã Phong Lưu
Dương Dã Độc Chiếm Hệ Liệt

Tình trạng: Nguyên Bản (Q07) + Ngoại Thiên (C004) + Phụ Lục (C003)
Tên tiếng trung: 杨野系列
杨野风流

Tác giả: Ngự Mã Nghênh Phong (御马迎风)
Text:  Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Quyển sách chủ yếu giảng thuật cao phú soái nhân vật chính Dương Dã không tiếc thông qua các loại thủ đoạn bắt người cướp của mỹ nữ thành lập tình nô hậu cung câu chuyện, tham muốn giữ lấy rất mạnh hắn tính công năng thiên phú dị bẩm, chỉ cần bị hắn vừa ý cực phẩm mỹ nữ, đều không vừa trốn cách hắn ma chưởng.

Đối với các nàng mà nói, Dương Dã đã thiên sứ lại là ma quỷ, hắn có thể ôn nhu đối đãi, lại để cho nữ nhân cao trào thay nhau nổi lên không cách nào tự kềm chế, thực sự có thể nhẫn tâm dạy dỗ, lại để cho nữ nhân thống khổ sống không bằng chết.

Này văn thuộc rất nhỏ ngược đãi, dạy dỗ sắc văn, không phải hỉ chớ hạ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment