Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dương Môn Nữ Tương Mục Quế Anh Biệt Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (C006)
Tên tiếng trung: 杨门女将穆桂英别传

Tác giả: Tương Vương Vô Mộng (襄王无梦)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Dương Gia Tướng

Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch
Xếp hạng: 8/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Dương Môn Nữ Tướng Mộc Quế Anh Bổ Sung Lý Lịch

Add Comment