Gia Châu Đích Dương Quang

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thêm Châu Ánh Mặt Trời
California Ánh Nắng

Tình trạng: Nguyên Bản (C015)
Tên tiếng trung: 加州的阳光

Tác giả: Zzdf0121(Bác Sĩ Phụ Trách) (主治大夫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment