Giai Âm Khả Khi

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Giai Âm Có Thể Lấn
Tin Lành Có Thể Lấn

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 佳音可欺

Tác giả: Trác Vương Tôn (卓王孙)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hiện đại đô thị loại, đại lượng H, 1 nữ N nam, một mỹ nữ tính phúc nhân sinh, cùng thủ trưởng, đồng sự, thúc thúc, phụ thân, đệ đệ, khuê mật bạn trai, tương lai công công, các loại H…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Giai Âm Khả Khi

Add Comment