Gian Thi Câu Lạc Bộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 奸尸俱乐部

Tác giả: Jielaerde1
Text: Cuong Nguyen
Convert: Cuong Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Phục vụ viên đưa cho ta một bản dày đặc tập tranh, bên trong đều là đủ loại nữ thi tư liệu, kể cả nữ thi giới thiệu và khi còn sống ảnh chụp…

Vô luận là thanh xuân hay là thành thục mỹ phụ, thậm chí vị thành niên non nớt đồng nữ, cũng có thể ở bên trong tìm được, phù hợp không cùng người bất đồng khẩu vị.

Hơn nữa có chuyên nghiệp thi thể chuyên gia làm đẹp tiến hành trang điểm và hộ lý, chuẩn bị cách ăn mặc các loại xinh đẹp tươi đẹp thi, chuyên các loại có gian thi háo sắc kẻ có tiền chà đạp.

Kẻ có tiền phần lớn ba vợ bốn nàng hầu, ưa thích Kim Ốc Tàng Kiều, thê thiếp thành đàn hơn mười người cũng số lượng cũng không ít.

Như vậy một lúc sau, chơi chán người sống muốn đùa chết người cũng có khối người. Gian thi câu lạc bộ tựu là như vậy sinh ra đấy.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment