Gian Thú Đạo

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C006-7)
Tên tiếng trung:  奸的兽道

Tác giả: Thiên Thảo Trung Phu (千草忠夫)
Text: Cuong Nguyen
Convert: Tiêu Dao

Ebook: Tiêu Dao

Nội dung: Mấy ngày hôm trước vừa mua một cái trò chơi °° Alpha mới văn minh, cơ hồ sở hữu tất cả nhàn rỗi thời gian đều tốn hao ở phía trên, chỉ nhìn lấy mọi người văn vẻ một quyển sách một quyển sách ra. Thừa dịp hôm nay đem trò chơi cáo một giai đoạn, một đoạn, tranh thủ thời gian quét cái một lượng chương đi ra.

Cuốn này tiểu thuyết bìa mặt có ghi chú rõ “Cấm đoạn XXXX(3)”

(Thật có lỗi, tiểu đệ đối với tiếng Nhật là dốt đặc cán mai) có thể thấy phía trước có lẽ còn có hai quyển. Trong sách mục lục tổng cộng là mười chương, nhưng là nội dung cũng chỉ có trước 6 chương, phía sau còn có hay không phần tiếp theo cũng không biết. Dán ra đến từ sau nhìn xem có hay không bạn trên mạng có thể bổ sung a!

Tiểu đệ vốn là không muốn quét ngắm loại này không đầu không đuôi tiểu thuyết, đáng tiếc trong tay tàng thư ít dần, nội dung tốt càng thiểu. Ngẫm lại ít nhất Thiên Thảo Trung Phu coi như là SM trong phái mặt so sánh có tiêu chuẩn tác giả (tác phẩm có cây cao ba tỷ muội) hay vẫn là thỉnh các vị chấp nhận nhìn một chút!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment