Giang Hồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 江湖

Tác giả: Thất Lạc (失落)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một thế hệ võ lâm minh chủ Lăng Uy, thuở nhỏ bị sư môn làm hại ngã vào vách núi đen, nhưng lại lấy được kỳ ngộ, tập được cửu dương tham âm thần công.

Ba năm sau, thần công mới thành lập, chung hồi sư môn, cầm sư muội báo thù, bắt đầu xưng hùng võ lâm đường.

Trong đó, chưởng khoái hoạt môn, thu Huyền Âm giáo, đấu danh môn chính phái, chiến Tây Thiên thánh giáo, thu phục phần đông mỹ nữ.

Đương nhiên Lăng Uy cũng không phải tình thánh, cũng không hiểu như thế nào đương tình thánh, chợt có lạt thủ tồi hoa cử chỉ, cho nên cuối cùng vẫn vừa ngã vào nữ nhân trên bụng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment