Giang Hồ Nghiệt Duyên (Tu Chỉnh Bản)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C029)
Tên tiếng trung: 江湖孽缘 (修订版)

Tác giả: Hồng Thằng Tử Đái (红绳紫带)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Giang Hồ Nghiệt Duyên (Tu Chỉnh Bản)

Add Comment