Giang Hồ Nghiệt Duyên (Tu Chỉnh Bản)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C026)
Tên tiếng trung: 江湖孽缘 (修订版)

Tác giả: Hồng Thằng Tử Đái (红绳紫带)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Thần Điêu – Xạ Điêu

Giang Hồ Nghiệt Duyên (Tu Chỉnh Bản)
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment