Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 江山如此多娇

Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Text: Ansu6
Convert: Ansu6

Ebook: Ansu6

Nội dung: Nhân vật chính là một đại gia chế súng lậu, bị tử hình quay về quá khứ đến một thế giới khác trở thành tướng hải quân và lãnh chúa rồi xây dựng đế quốc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Add Comment