Giang Sơn Phong Nguyệt Kiếm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 江山风月剑

Tác giả: Đại Ma Quỷ Vương (大魔鬼王)
Text: Hầu Ca
Convert: Hầu Ca

Ebook: Sắc Lang, Hầu Ca, Hoành Phi Kinh

Nội dung: Trương Kỳ Phong: Vĩnh An Vương Trương Khiếu Lâm con trai độc nhất, lợi dụng Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Đế ngu ngốc tàn bạo chi cơ, đả đảo Long Thánh Hoàng Đế thống trị, thành lập Thiên Thuận vương triều.

Hắn làm người thiên tính không bị trói buộc, trước sau đem chính mình thân mẹ ruột Tư Thiên Phượng, di nương Tư Mỹ Phụng, Tư Thanh Phượng gian dâm, cũng tại sau khi lập quốc, phong mẹ hắn vi hoàng hậu, hắn di nương vi Quý Phi.

Bởi vì hắn trước sau sắp bị người xưng Tây Thùy Hỏa Phượng Hoàng mẫu thân và có Nam Cương Thư Kỳ Lân danh xưng là Nghiêm Trân Kỳ các loại… phần đông xinh đẹp nữ tướng thu phục chiếm được tại chính mình trong phòng, cho nên, thế nhân nói lý ra xưng hắn là Ngọc Trụ Hoàng Đế.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Giang Sơn Phong Nguyệt Kiếm
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment