Giang Sơn Tuyệt Sắc Bảng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 江山绝色榜

Tác giả: Diệp Phong (叶锋)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đại lục lịch ngày 06 tháng 10 năm 1606, Đông Hàn Quốc hiệu xưng trăm vạn đại quân phân ba đường hướng Đại Nguyệt Quốc phát động toàn diện đích tiến công, lần thứ hai Phù Vân đại lục chiến tranh bạo phát, tại cuồng dã phiếu hãn, hung mãnh không thất đích Đông Hàn Quốc thiết kỵ hạ, Đại Nguyệt Quốc nằm ở mất nước diệt chủng đích địa bước, thân là Đại Nguyệt Quốc Vũ Trạng Nguyên đích hắn, nên thế nào?

Máu cùng lửa đích chiến tranh, tuyệt sắc trên bảng đích tuyệt thế xinh đẹp, nhượng hắn đã minh bạch như vậy một cái đạo lý: “Thân là nam nhi, lý bởi giết địch đền nợ nước, đi có được đẹp nhất đích nữ nhân, theo đuổi lớn nhất đích quyền lực, mới không vọng này nam nhi thân!”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Giang Sơn Tuyệt Sắc Bảng

Add Comment