Giao Tế Hoa Trọng Sinh Công Lược

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Gái Hồng Lâu Trong Sinh Công Lược
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C174)
Tên tiếng trung: 交际花重生攻略

Tác giả: Di Nhã (弥雅)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trước khi chết, nàng là một đóa làm dáng tận xương gái hồng lâu (V.I.P hàng công sở)

Dùng thân thể vi dưỡng phụ đổi lấy đã đủ rồi đầy đủ lợi ích, lại bị đẩy mạnh vạn kiếp bất phục vực sâu

Tự sát trọng sinh, lại bị vận mệnh đẩy trở lại giống nhau quỹ tích trung

Một cái muốn đạt được thân thể nàng ca ca, một cái dùng nàng trao đổi lợi ích dưỡng phụ

Đến cùng như thế nào mới có thể thay đổi nhân sinh của mình?

Một cái chạy tại Địa ngục biên giới nữ nhân

Một đoạn không muốn người biết thượng lưu xã hội bí mật

Sinh vi rối, làm sao có thể yêu?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment