Giới Giải Trí Không Bình Thường Hệ Thống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngu Nhạc Quyển Đích Bất Chính Thường Hệ Thống
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C242)
Tên tiếng trung: 娱乐圈的不正常系统

Tác giả: Bá Vương Sắc (霸王色)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Giới Giải Trí Không Bình Thường Hệ Thống

Add Comment