Quan Trường H Tinh Phẩm Hệ Liệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 官场H精品系列

Tác giả: 
Text: Nguoi langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dung: Ebooks gồm các truyện:

– Phong Lưu Đại Lộ
– Của Ta Đại Lộ Tính Đồ
– Quan Trường Nữ Nhân Hoa
– Tham Quan Chuyện Tình Yêu Chi Lương Thị Trưởng
– Vô Đề
– Mới Quan Trường Hiện Hình Ký – Q08 Hoàng Thư Ký
– Bí Thư Yêu Dân
– Quan Trường Dâm Loạn
– PR Kiếp Sống
– Quốc Tư Ủy Câu Chuyện
– Quốc Tư Ủy Chi Tạm Giữ Chức Huyện Trưởng Câu Chuyện
– Mỹ Nữ Đại Luật Sư Trương Đan Tuyền
– Con Đường Làm Quan Quan Đạo
– Sa Đọa Cảnh Sát
– Tam Bảo Cục Trưởng
– Mới Biên Tam Bảo Cục Trưởng

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment