Hạ Tiện Quyền Lực

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thấp Hèn Quyền Lực 
Tình trạng: Nguyên Bản (C011)
Tên tiếng trung: 下贱的权力

Tác giả: Tam Nguyệt Quỷ (三月鬼)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hạ Tiện Quyền Lực
Xếp hạng: 5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

9 thoughts on “Hạ Tiện Quyền Lực

Add Comment