Hắc Ám Hàn Ngu Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ám Hắc Hàn Ngu Truyện
Đen Sẫm Hàn Ngu Truyện

Tình trạng: Nguyên Bản (C011)
Tên tiếng trung: 暗黑韩娱传

Tác giả: hh11
Text: MisDax
Convert: MisDax

Ebook: MisDax

Nội dung: Có rất nhiều người đều ưa thích minh tinh loại sắc văn, kỳ thật truy cứu nguyên nhân, chỉ là mọi người đối với danh nhân hoặc là nói quyền uy nhân sĩ một loại đánh vỡ cấm kỵ khoái cảm, nhìn xem những cái kia danh nhân trong sách làm ra đủ loại trò hề hoặc mị thái, dạng này tâm lý khoái cảm thậm chí còn tại sắc tình tình tiết bản thân lực hấp dẫn phía trên ~

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Hắc Ám Hàn Ngu Truyện

Add Comment