Hắc Dục Quy Long

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 黑欲歸龍
黑欲归龙

Tác giả: Kim Ưng (金鷹)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiếu niên Ngự Tường Thiên tao nhân hãm hại nhập ngục, khước kích phát xuất vô hạn bành trướng đích dục vọng dã tâm.

Tại ngục trung, hắn học được liễu rất nhiều, hiểu rõ liễu rất nhiều, vu xuất ngục chi tế, làm ra kinh thiên đại án.

Chi hậu, hắn huề đái cự khoản hòa thụ hại mỹ nữ triển khai liễu kinh hiểm kích thích đích trốn chết chi lữ, cuối cùng chạy trốn tới thượng hải, quá đã vu thị.

Tiếp được lai, hắn bắt đầu áp dụng chính mình đích kế hoạch, thượng học, đảo phiếu, luyện hắc thị quyền, tịnh thu để lại nhất danh thiên tài thiếu nữ.

Nhiên nhi, hắn sở làm hạ đích đại án nhưng không đơn giản, kỳ sau lưng ẩn tàng trứ trọng trọng hắc mạc hòa thế lực.

Hơn nữa, hắn đích hành tung tại có vài người nhãn trung cũng cũng không ẩn, nhất danh bối cảnh thần bí, phóng đãng bất ky đích siêu cấp hình trinh chuyên gia đã dần dần đến gần hắn đích trước người…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Hắc Dục Quy Long

Add Comment