Hàn Đàm Hạc Ảnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Củ Cải Cải Trắng Chi Hai
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 寒潭鹤影
罗卜白菜之二

Tác giả: Tử Cuồng (紫狂)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment