Hãn Nông: Tình Đãng Lang Oa Lĩnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 悍农:情荡狼洼岭

Tác giả: Thu Hào (秋毫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Sói Oa Lĩnh là một cái nữ nhân thống trị nam nhân lạc hậu thôn trang, kẻ nghèo hàn trương nhất bảo bằng vào thông minh cơ trí ý nghĩ hỗn lăn lộn được phong sinh thủy khởi, phát đại tài, lộng quyền mưu, từng bước thành tựu một cái sơn dã nông dân đỉnh phong nhân sinh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment