Hãn Nông: Tình Đãng Lang Oa Lĩnh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 悍农:情荡狼洼岭

Tác giả: Thu Hào (秋毫)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Sói Oa Lĩnh là một cái nữ nhân thống trị nam nhân lạc hậu thôn trang, kẻ nghèo hàn trương nhất bảo bằng vào thông minh cơ trí ý nghĩ hỗn lăn lộn được phong sinh thủy khởi, phát đại tài, lộng quyền mưu, từng bước thành tựu một cái sơn dã nông dân đỉnh phong nhân sinh.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hãn Nông: Tình Đãng Lang Oa Lĩnh
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment