Hàng Lâm Học Viên Đô Thị

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Phủ Xuống Acdemy City
Tình trạng: Nguyên Bản (Q09 C011)
Tên tiếng trung: 降临学园都市

Tác giả: Tùy Tưởng Tự Tại (随想自在)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment