Hành Hạ Luyến Hồng Trần Chi Cự Căn Anh Hùng Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C005)
Tên tiếng trung: 虐恋红尘之巨根英雄传

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hắn là bị cưỡng gian hậu sinh ở dưới nghiệt chủng, lại thân phụ tuyệt thế võ công; hắn có ngạo thị thiên hạ nam nhân cự căn, lại bởi vì cùng biến tính người loạn luân mà bị Thiếu Lâm Vũ Đương các loại chính phái võ lâm đuổi giết; hắn bởi vì công chúa tình cảm chân thành mà quay về người về loại, trở thành Cái Bang 13 đời thứ bang chủ, dẫn đầu trăm vạn hùng binh chống cự quân Kim —– tình yêu, ki tình, võ hiệp, tính ngược, thỉnh đọc 《 Hành Hạ Luyến Hồng Trần Chi Cự Căn Anh Hùng Truyện 》. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment