Hảo Cầu Truyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tốt Cầu Truyện
Hiệp Nghĩa Gió Trăng Truyện
Thứ Hai Tài Tử Tốt Cầu Truyện
Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 好逑传
侠义风月传
第二才子好逑传
名教中人编次
Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment