Hảo Cầu Truyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tốt Cầu Truyện
Hiệp Nghĩa Gió Trăng Truyện
Thứ Hai Tài Tử Tốt Cầu Truyện
Danh Giáo Người Trong Sắp Thứ Tự

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 好逑传
侠义风月传
第二才子好逑传
名教中人编次
Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment