Hào Môn Bí Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nhà Giàu Có Bí Sử
Tình trạng: Nguyên Bản (C190)
Tên tiếng trung: 豪门秘史

Tác giả: Phế Yên Đầu (废烟头)
Text: Người Vô Danh, Tan Tan
Convert: Quichim Wa, Bạch Điểu

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Liễu thị gia tộc truyền nhân duy nhất thế nhưng đối với nữ nhân không ưa, Liễu lão phu nhân động viên tất cả gia tộc nữ tính nhất định phải giáo dục hắn nhận nữ nhân, lại thật không ngờ lúc này hắn đã bị một cái hoa Hoa công tử xuyên qua đã đến trên người, một hồi hào môn bí mật phong tình sử như vậy trình diễn…..

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hào Môn Bí Sử
Xếp hạng: 5.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hào Môn Bí Sử

Add Comment