Hào Môn Lãng Đãng Sử

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đô Thị Tiêu Dao Ký
Tình trạng: Nguyên Bản (C844)
Tên tiếng trung: 豪门浪荡史

Tác giả: Điểm Nhiên Đích Yên (点燃的烟)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tề Hoan dựa vào chính mình bản sự, chẳng những sáng lập chính mình đế quốc, hơn nữa quét ngang hết thảy mỹ nữ, mỹ phụ, cảnh hoa, hộ sĩ, lão sư, bí thư, thành phần tri thức, thậm chí….

Chỉ cần để mắt, liền toàn thu, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng cùng chính mình có nhiều quan hệ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hào Môn Lãng Đãng Sử
Xếp hạng: 8.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hào Môn Lãng Đãng Sử

Add Comment