Hảo Sắc Đích Ngoại Khoa Đại Phu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngoại Khoa Đại Phu
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 好色的外科大夫
外科大夫

Tác giả: Tam Phẩm Tương Du (三品酱油)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xì-dầu là cái người dâm đãng, cho nên quyển sách này cực kỳ dâm đãng, nhân vật chính diệp tường là viện y học đệ tử, bởi vì hãm hại lừa gạt tướng tá hoa cho đã kéo xuống mã, hoa hậu giảng đường rồi lại là viện phương chủ tịch con gái.

Thật có thể nói là là ngưu bức đến cực điểm ah, muốn thoải mái thể hiện độc giả tranh thủ thời gian tiến đến, dâm đãng tiệc thánh đang chờ các ngươi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment