Hao Tổn Tử Ổ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Háo Tử Oa
Chuột Ổ

Tình trạng: Nguyên Bản (C019)
Tên tiếng trung: 耗子窝

Tác giả: Thổ Tinh Thôn Trường (zbxzll) (土星村长)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment