Hấp Huyết Tam Tỷ Muội

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 吸血三姊妹

Tác giả: Lưu Kim Phát (刘金发)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta nhận thức liễu tam cá hấp huyết nữ quỷ! Các nàng thị tam tỷ muội, lúc ban đầu, ta cũng không tri đô các nàng thị Vampire.

Tam tỷ muội ngoại trừ mỹ lệ dâm đãng ở ngoài, còn có nhất phân lệnh ngươi nhẫn tuấn bất cấm đích sỏa khí!
Phương tuyết lăng thị mọi người tỷ, nàng thị nhất vị nữ chủ bá, bởi vì nàng tâm địa thiện lương hòa tính cách thẹn thùng, cho nên thường xuyên tìm không được 『 thực vật 』, yếu kháo nàng đích lưỡng cá Muội Muội 『 tiếp tế 』, rất thương cảm a!…

Sách này tuyệt đối cú bạo. Ha ha

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hấp Huyết Tam Tỷ Muội
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hấp Huyết Tam Tỷ Muội

Add Comment