Hậu Cung Đại Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 后宫大帝 

Tác giả: Tiêu Vạn Sương (萧万霜)
Text: Comeback
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Một người nam nhân liệp diễm chi lộ, tóm lại, ngự tỷ, Laury, thiếu phụ, vợ người khác một cái cũng không có thể thiếu!

Bài này giảng thuật một cái do hơn mười vị nữ nhân tạo thành truyền kỳ, nếu không hỉ ngựa giống, hậu cung…, đợi một tý tình tiết, thỉnh đường vòng mà đi.

Hắc đạo thương đạo Nhậm Ngã Hành, đánh vỡ trật tự cũ, thành lập chính mình chế định trật tự cùng chuẩn tắc!

Lại ủng hơn mười kiều thê mỹ thiếp, hưởng thụ vô biên diễm phúc, cái này là Diệp Tử Long đích nhân sinh cuộc sống! 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hậu Cung Đại Đế
Xếp hạng: 9/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment