Hậu Cung Giang Hồ Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Trà Diệp Diện Bao (茶叶面包)
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Võ lâm, thực phấn khích, cho nên rất nhiều người đều đi về phía hướng!

Có người thích này như thơ như tranh vẽ vũ kỹ; có người thích kia máu tanh đánh nhau; có người thích cao tường kia vạn dặm giang sơn như tranh vẽ;…

Hoa Sơn, một cái có thể…nhất sinh ra võ lâm truyền kỳ địa phương…

Lăng Hạo Thiên xuất thân Hoa Sơn, hắn thích du lịch giang hồ, càng thích trên giang hồ các loại các dạng mỹ nữ…

Một lần đào hôn, thành tựu một đoạn như thơ như tranh vẽ võ lâm truyền kỳ…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hậu Cung Giang Hồ Lục
Xếp hạng: 2/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment