Hậu Cung Hảo Loạn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 后宫好乱

Tác giả: Thiên Lý Thanh Thu (千里清秋)
Text: Tiêu Dao
Convert: Tiêu Dao

Ebook: Tiêu Dao

Nội dung: Quân không thấy bảy chỉ phu lang bầu trời đến, chạy hướng hậu cung không còn nữa hồi.

Quân không thấy, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, tranh thủ tình cảm chi lộ gian mà lại hiểm.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, không ai sử hương khuê đối không nguyệt.

Trời sinh ta sắc tất hữu dụng, phu quân tan hết còn phục đến.

Phong vân tuôn, hậu cung loạn, bảy phu tranh chấp máu đào lưu.

Dấm chua biển sinh sóng vô hạn buồn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hậu Cung Hảo Loạn
Xếp hạng: 7.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment