Hậu Cung Liệt Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dã Hương Hậu Cung Lục
Hương Hoa Hậu Cung Lục

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 野乡后宫录
花香后宫录

Tác giả: Ngưu Kim (牛金)
Text: 
Convert: Quichim Wa

Ebook: Trung Bui, Huỳnh Như Trần

Nội dung: Nhà chỉ có bốn bức tường, không có tiền đón dâu, vì nối dõi tông đường, sơn thôn tiểu tử nghèo làm trong thôn nhà giàu người ta con rể tới nhà.

Thay đổi như chong chóng, che tay là vũ; tiếng gió nước lên, danh lợi song thu; đặc biệt mỹ nữ, tranh giành trước đầu hoài; gia hoa hoa dại, hương thơm xông vào mũi.

Gia hoa ấm áp, hoa dại phóng túng.

Chúng hoa tầm đó, lựa chọn như thế nào?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment