Hậu Cung Xuân Sắc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xuân Huyễn Hoa Đô
Xuân Huyễn Hoa Đô (Phiên Bản VIP)

Tình trạng: Nguyên Bản (C260) + Gia Cường Bản (C048)
Tên tiếng trung: 后宫春色

Tác giả: Quan Hi (冠希)
Mắt Lạnh Xem Thế Giới

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái mười sáu tuổi hồng bốn đời gây sóng gió hương diễm câu chuyện.

Đại gia tộc… Phát huy ngươi dâm dân sức tưởng tượng a…

Quyền tranh giành… Không thể thiếu nữ quan lớn chi lưu trợ lực…

Kiến cung… Không có có quyền lợi tiền tài chỉ có thể là vọng tưởng…

Hậu cung… Thiếu đi mẫu, di, cô, tỷ, muội, sư, phụ, không, hộ, dương, tinh, trộm vân vân và vân vân còn gọi cung à…

Sự thật lưu… Không trọng sinh, không mặc càng, không tu tiên, không chiếm chiếc nhẫn…

Dựa vào dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hạ lưu vô sỉ, làm theo chơi chuyển núi xanh thẳm, chơi tàn hết thảy địch nhân, chơi chuyển thế giới…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hậu Cung Xuân Sắc
Xếp hạng: 6.8/10 (12 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hậu Cung Xuân Sắc

Add Comment