Hiện Đại Diễm Đế

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Thục Long
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: La Thiên Hành thân hoạn cửu âm tuyệt mạch, chỉ có thể hoạt đáo 20 tuổi, dưỡng thành hắn đích tính cách phóng đãng bất ky, tại đúng tánh mạng thất khứ hy vọng thì, nhảy xuống vạn trượng huyền nhai, khước xong lưỡng vị thượng cổ đại tiên đích tiên lực cùng ma lực.

Từ nay về sau, trên đời hơn nhất cá hèn hạ diễm đế, xuất hiện nhất cá mỹ Nữ Vương triêu.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment