Hiếp Bách Chi Lộ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Uy Hiếp Đường
Bức Hiếp Chi Lộ
Tình trạng: Nguyên Bản (C020)
Tên tiếng trung: 胁迫之路

Tác giả: Thất Bộ Sát Chủ (七步杀丶)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hiếp Bách Chi Lộ
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

5 thoughts on “Hiếp Bách Chi Lộ

      1. thanks bác đã nhận được hắc tệ, bây giờ bần đạo đã có thể bắt đầu tu.

Add Comment