Hiệp Khách Hành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hiệp Khách Phong Lưu
Hiệp Vận Phong Lưu Truyện

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 侠韵风流传

Tác giả: Biên Bức Hiệp (Batman) Nhiệt Luyến (热恋)
Text: 
Convert: 

Ebook: 

Nội dung: Thạch Trung Ngọc chính mình lưu trong trang, mỗi ngày ngoại trừ luyện công tựu là chạy đến trên núi chơi đùa.

Hôm nay Thạch Trung Ngọc trong núi đùa lúc đột nhiên trời giáng mưa to, hắn tìm được một tòa miếu đổ nát, ngồi ở phá bàn thờ xuống, sắc trời dần dần muộn, bụng đói tầm thường Thạch Trung Ngọc dần dần ngủ rồi.

Trong ánh trăng mờ Thạch Trung Ngọc cảm thấy đã có người đến, theo màn vải sau nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc màu đen y phục dạ hành người lẻn vào cửa miếu.

Thu phục chiếm được mỹ phụ mỹ nữ… YD hậu cung…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hiệp Khách Hành
Xếp hạng: 6.6/10 (7 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Hiệp Khách Hành

Add Comment