Hồ Gia Truân Nghiệt Chuyện Này

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Sơn Thủy Hồn
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đoạt vợ mối hận làm cho hắn nổi giận thành hùng sư, một đao đi xuống, Hoàng lão lục nghiệt căn liền đoạn tại tôn đẹp trước mắt.

Hắn lang đang bỏ tù, khả hai mươi vạn tiền bồi thường, lại làm cho mẫu thân và hai cái muội muội rơi vào Hoàng gia lục hổ hổ khẩu, chịu khổ không thuộc mình chà đạp.

Ra tù sau hắn trưởng thành thành nông thôn phú hào, ăn miếng trả miếng báo thù, đó là rơi tàn đỏ đường báo thù.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment