Hỏa Ảnh Chi Cốt Ma Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: 
Convert: 

Ebook: Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Xuyên việt Hỏa Ảnh, tái thế làm người, huy đêm truyền kỳ, thi Cốt Mạch tranh phách giới Ninja, tiêu sái mà sống, chiếm đoạt danh hiệu thiên hạ quyền đánh Jiraiya, chân đá Orochimaru, ôm Tsunade lại hoài, một bộ hoàn toàn mới nhẫn thuật (Ninja), cốt nhẫn pháp tung hoành giới Ninja, không một địch thủ…

“Hỏa Ảnh các MM, chờ đại gia đến phao các ngươi ah”.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Hỏa Ảnh Chi Cốt Ma Thiên Hạ

Add Comment