Hỏa Ảnh Chi Nara Shikamaru

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỏa Ảnh Chi Nại Lương Lộc Hoàn
Hỏa Ảnh Hậu Cung Hành
Hỏa Ảnh Lộc Hoàn Thu Mỹ Truyền Kỳ

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 火影之奈良鹿丸

Tác giả: Tiểu Trư Nhi (小猪儿) – Tiểu Trư (小猪) – Huy (辉)
Text: Huỳnh Thế Kiệt, Takagi Shuujin Akito
Convert: Huỳnh Thế Kiệt, Takagi Shuujin Akito

Ebook: Sắc Lang, Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Xuyên qua trở thành hỏa ảnh trung Nara Shikamaru!

Nhân xuyên qua hơn nữa ‘Tinh’ năng lực, tinh thần lực cường đại đến kinh túc! Thức tỉnh huyết kế giới hạn ‘Ảnh đồng’!

Đầu tiên là nho nhỏ phục chế một bộ ảnh nhẫn pháp! Tái thức tỉnh muôn nghìn việc hệ trọng, cướp đoạt bóng dáng!

Cường giả, vĩ thú bóng dáng một cái cũng không buông tha, Sasuke lại nghẹn khuất quải điệu!

Lớn nhỏ mỹ nữ lại một cái cũng không buông tha…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Hỏa Ảnh Chi Nara Shikamaru
Xếp hạng: 7.3/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment