Hỏa Ảnh Chi Tử Tư Ba Đài

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hỏa Ảnh Chi Tử Ti Tam Thai
Hỏa Ảnh Chết Ti Ba Máy

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 火影之死司三台

Tác giả: Tô Tam (苏三)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment