Hoa Đô Thiết Mộng Thâu Hương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 花都之窃梦偷香

Tác giả: Thiết Tỏa (铁锁)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ngủ đông tâm khống mộng có thể làm cho mỹ nữ ý nghĩ kỳ quái, đánh cắp các loại buôn bán tình báo, thậm chí cải tạo một người bản tính.

Nhiếp tâm thôi miên có thể lại để cho người bình yên chìm vào giấc ngủ, nghe theo bài bố.

Chân đạp hai sao Lưu Húc từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, tại cha mẹ nuôi trong nhà cũng bị xưng là ngôi sao tai họa.

Nhưng tại đạt được 《 Túy Mộng Tâm Kinh 》 về sau, vận mệnh của hắn triệt để cải biến, trở thành rõ đầu rõ đuôi phúc tinh.

Tình yêu lên, các loại mỹ nữ nối gót tới, nhao nhao đuổi ngược, thục nữ, quả phụ, Laury, ngự tỷ, nữ cường, hoa hậu giảng đường, hoa khôi cảnh sát, vô số nữ minh tinh hy vọng bị hắn quy tắc ngầm, lại để cho hắn hạnh phúc phiền não.

Sự nghiệp lên, bằng vào đánh cắp đến các loại tình báo, vượt mọi chông gai, Sở Hướng Vô Địch, khai sáng thế giới đệ nhất công nghiệp đế quốc.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment